Ryggstagning Metro

Metro hyllställ kräver stagning i ryggen för stabilitet. Välj mellan att ha öppet i ryggen eller en täckt plåt.

Köp till