Pallställsskola

Under våra år i branschen har vi sprungit på många förklaringar & namn på pallställ.

Det är inte alltid så lätt att veta namnet på det man är ute efter.

Nedan finner ni vår "pallställsskola".

Där kan man se vad de olika delarna heter.

Gavel heter den delen som består av 2 st stolpar, stag och fötter, dvs komplett som på bilden.

Det är olika stagningar beroende på vilken höjd man väljer på gaveln.

Tänk på att välja rätt belastning på gavel, dvs vikten Ni skall lasta i en sektion.

Belastningen finner ni vid den artikel Ni är intresserade av.


Om ni önskar köpa delar av gaveln till t.ex reparationer:

Röd pil = stolpe

Svart pil = stag

Går bra att kontakta oss på 0303-12828 eller via mail för köp av delar.

 

Fot heter plattan som monteras fast längst ner på stolpen.

Foten borras fast i golv.

Fastborrningen är olika beroende på vilket märke man väljer/har, samt om man har det som ett enkelställage eller dubbelställage.

Bulten kan man välja till vid köpet av gavlarna.

Står hur många man skall ha per gavel vid respektive märke.

Bärbalken kallas den delen som pallen står på.

Det är väldigt viktigt att välja rätt belastning på bärbalken. Man utgår alltid ifrån vad en pall väger som man skall ha i ställaget.

Har man t.ex en pall som väger 900 kg/styck och man vill ha 3 pallar i bredd, då måste man välja en bärbalk som tål mer än 2700 kg / jämt fördelat.

Jämt fördelat: Betyder att bärbalken tål vikten som är uppgett på hela bärbalken jämt uppdelat. Man kan inte belasta mer med t.ex 2 pallar i stället för 3 pallar pga av punktbelastning.

Balklås kallas den delen som måste monteras i bärbalken efter att man monterat upp bärbalken i gavel.

Detta är extremt viktigt för säkerheten, den gör att bärbalken inte kan ramla ur lätt.

Balklås kan se olika ut beroende på vilket fabrikat man har, men det skall alltid finnas i alla monterade ställage.

På bilden på bärbalken ser ni en röd "prick". Det är ett balklås.

Balklås följer alltid med vid köp av bärbalkar från oss.

Nivåer: Man pratar alltid om burna nivåer och golvplatser.

Röda pilar: Är burna nivåer.

Svart pil; Golvplatser.

Detta pallställ har alltså 3 burna nivåer + golvplats.

Pallplatser: Man pratar ibland om pallplatser inklusive golvnivåer och ibland exklusive golvplatser.

Detta pallställ på bild har en bärbalk för 3 pallar i bredd och 3 burna nivåer + golvplats. Då får man 3 pallplatser x 4 nivåer = 12 st pallplatser/sektion inklusive golvplatsen.

Räknar man endast burna nivåer blir det 3 x 3 = 9 st pallplatser/sektion.

Startsektion: En startsektion består av 2 st gavlar och de burna nivåer bärbalkar man vill ha. Svarta pilar: En startsektion.

Följdsektion. En följdsektion kräver endast 1 st gavel och de burna nivåer bärbalkar man vill ha. Röd pil: En följdsektion.

Belastningsskylt: Röd pil visar en belastningsskylt. Detta skall finnas på monterade ställage idag för att man lätt skall kunna se vad bärbalken tål i belastning, samt hur mycket man får lasta i vikt per sektion. Det är krav på att ha belastningsskylt idag.

Distans: Svart pil visar en distans, En distans skall sitta monterad i ett dubbelställage på varje stolpe. Med ett dubbelställage menas när pallställen står "rygg i rygg". Distansen är till för att stabilisera stallagen.

Behöver ni hjälp med belastningsskyltar till era ställage kontakta oss på 0303-12828 eller via mail.

Gavelskydd: Det krävs idag att man har påkörningsskydd där det finns risk för påkörning av era ställage. dvs där det finns truckkörning, där skall det finnas skydd.

Det är även extremt bra för att skydda Ert pallställ så det inte förstörs i onödan. Då tar skyddet smällen istället för pallställsstolpen.

Gavelskydd är det skyddet som sitter längst ut på ställaget.

Röd pil visar ett gavelskydd för ett enkelstallage.

Svart pil visar ett gavelskydd för dubbelställage.

Gavelskydden finns i många olika utseende.

Stolpskydd: Ett skydd som skyddar stolpen för påkörning. Finns det truckkörning på ert lager och det finns risk för påkörning skall det finnas stolpskydd i ställagen.

Stolpskydd skall finnas överallt förutom på yttergavlarna där gavelskyddet skyddar stolpen.

 

 

Genomskjutningsskydd är röret som gör att pallen inte kan falla ner på andra sidan av pallstället. Skyddet på bilden är ett vertikalt skydd. Finns även horisontella genomskjutningsskydd, då ligger det ner precis ovan bärbalken.

Svart pil: Genomskjutningsskydd (själva röret).

Röd pil: Stopp till genomskjutningsskydd. Detta monteras alltid i slutet av röret, antingen i luften eller så borrar man fast det i golvet, i fall man vill ha ett stopp för golvpallarna också.

Gul pil: Fäste för genomskjutningsskydd. Det krävs 1 st fäste på varje balknivå/rör

Det finns även skarvar om man har höga pallställ. Ett genomskjutningsrör är oftast ca 3 meter, och om man behöver längre genomskjutningsskydd än det så skarvar man ihop rör.

 

Rasnät: monteras bakom pallstället om det finns risk för fall av gods. t.ex. om det man arbetar bakom pallställ m.m.

Iläggsnät/nätplan: Näten kan läggas i pallställ för att kunna hantera gods utan pallar. Nät används även som fallskydd t.ex. i truckgångar för att förhindra gods att falla ner.

Näten finns i olika belastningar.

 

 

Iläggsplåt: Används i pallställ för att få ett hyllplan, bra om man vill förvara lite lösa gods.

Halvpallsinsats/Halvpallsinlägg: Läggs i pallstället för att förhindra fall av pallar samt för att kunna ställa halvpallar. Där det finns plock på lager på golvnivå skall det finnas ett skydd för att förhindra fall.

 

 

Tvärbalkar: Används på samma sätt som halvpallsinlägg. Man monterar 2 st under varje pall.

Totalsumma:
    Till kassan