Lagersäkerhet - Utbilda dig inom säkerhet på lager

Periodiska kontroller av lagerinredningar

Arbetsmiljöverket ställer krav – undvik olyckor i ert lager

Har ni egen kompetens för kontroller av lagerinredning i syfte att uppfylla kraven för lagersäkerhet?

Är ställaget rätt monterat?

Utbildning hos Rudells för dig som ska göra interna eller externa kontroller av lagerinredningar.

Vår expert Anders Rudell utbildar inom lagersäkerhet!

Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd av arbetsgivaren att ha ansvar för att upprätthålla säkerhet på ert lager och därmed uppfylla gällande regelverk. Vi vänder oss till personer med ansvar för lagerinredningar i form av t ex pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ och till personer som skall göra egenkontroller. Utbildningen riktar sig både till dig som ska göra interna besiktningar i eget företaget och till dig som på konsultbasis ska utföra besiktningar externt hos andra företag.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd av arbetsgivaren att ha ansvar för att upprätthålla säkerhet på ert lager och därmed uppfylla gällande regelverk. Vi vänder oss till personer med ansvar för lagerinredningar i form av t ex pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ och till personer som skall göra egenkontroller. Utbildningen riktar sig både till dig som ska göra interna besiktningar i eget företaget och till dig som på konsultbasis ska utföra besiktningar externt hos andra företag och om du står inför att bli certifierad besiktningsman.

Certifierad Besiktningsman lagerinredningar

Avser du att bli certifierad besiktningsman så är vår utbildning förberedande för tentamen. Certifieringen är frivillig, men kan vara en konkurrensfördel för dig och nödvändig om du har uppdragsgivare som ställer krav på detta.

Godkänt resultat på tentamen är ett av kraven för att kunna bli certifierad och tid för tentamen ingår i utbildningen. Du som har målsättningen att bli certifierad eller om du är i behov av att förnya ditt certifikat kan ansöka om det hos RISE Certifiering. Mer om certifieringsreglerna, om hur du ansöker och vad det kostar kan du läsa genom att klicka här.

Interna besiktningar

Du som enbart jobbar med interna besiktningar har oftast inte krav på dig att vara certifierad. Då är ett intyg från oss tillräckligt som verifierar att du genom utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets ställda krav för arbete med lagerinredningar samt att du har godkänt resultat på vårt kunskapsprov.

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter för lagerinredningar
 • Ställagelära
 • Standarder för lagerinredningar
  – SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll
  – SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler
 • Vanliga skador och hur man bedömer dessa
 • Riskbedömningar
 • Planering, genomförande och uppföljning av utförda kontroller
 • Tid för tentamen inför certifiering alternativt kunskapsprov som ej avser certifiering

Egenkontroller av lager – arbetsgivarens ansvar

AFS 2006:4 anges tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras skall genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren skall därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. I de rutiner som företaget har upprättat skall klart framgå hur frekvent kontrollen skall utföras, vilka punkter som skall kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Kontroll och besiktning sker idag enligt de inom EU harmoniserade standarderna SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll och SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler

Löpande kontroller – årliga kontroller

Löpande kontroller kan utföras av egen personal på företaget som är utbildad och kompetent för uppgiften. De årliga kontrollerna kan med fördel utföras av särskild sakkunnig eller egen anställd personal med rätt kompetens. Approvus utbildning förmedlar kunskap om de regelverk som styr hur säkerhet på lager ska uppfyllas.

Mottagningskontroll

Med rätt kompetens kan en kontroll av nyinköpta ställage, delkomponenter och montaget av dessa spara pengar och bidra till minskade olycksfallsrisker.

Företagsanpassad utbildning som alternativ

En kostnadseffektiv lösning för många företag är att genomföra utbildningar på hemmaplan i egna lokaler när ni är fler som är i behov av utbildning. Fokus läggs på den egna lagerinredningen. Vi utformar då utbildningen helt efter era behov och önskemål.

Frågor angående utbildningen?

Kontakta oss via formulär så hör vi av oss snarast!

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen