Staplare

Staplare - Finns i många varianter. Pallstaplare, ståstaplare, motorlyftvagn, ledstaplare eller åkstaplare, det finns många namn på dessa. Vi har manuella staplare  och staplare el. Välj utefter Ert behov. Hur tungt ska den lyfta. Hur  stor yta har Ni att flytta på. Är det ofta och mycket lyft den ska utfföra, eller bara någon gång ibland? Ska pallar staplar uppepå varandra, eller ska de endast flyttas från plats 1 till 2? Vi har även Pallyftare eller palldragare för den som endast ska flytta pallar snabbt på golv.

Staplare manuella

Saxlyftvagn

Staplare - El

Motorlyftvagn

Ledstaplare

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen