Varselmärkning

En tydlig märkning av varsel på arbetsplatsen förebygger skador och olyckor och skall därför göras med stor omsorg.