Pallställ P90 - Tillbehör - Gavelskydd

Gavelskydd monteras i början/slutat av Era stallage, samt i truckgångar för att minska risk för påkörning på gavel.

Idag är det ett krav på gavelskydd

Gavelskydd och stolpskydd är ett lönsam investering som på lång sikt sparar dina pallställ.

Idag kräver arbetsmiljöverket visa krav på Er som lagerhåller gods.

A 3.2 Pallställ och andra lagerställ

Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats,

vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.

Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.

Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.

Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts

genom stället (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.